Gebeurtenis

Historische studie Brugge

historische studie
ID
204522
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/204522

Bronnen

Bron: De Flou K. 1914-1938: Woorndeboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de Graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Gent-Brugge, III, 141; XVI, 1092.
Type: archief
Datum: 1938
Toelichting: "Hofstede…. Gheheeten bachten ande achterpoorte vanden casteelkine gheheeten Daverloo 1476"