Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Mechelen

archeologische opgravingen
ID
204857
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/204857

Bronnen

Bron: Vander Ginst V. & Smeets M. 2013: Het archeologisch onderzoek aan de Minderbroedersgang te Mechelen (Project De Maan), Archeo-rapport 181.
Type: literatuur
Datum: 2013
Toelichting: C.K.:VanderGin:2013ak