Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Turnhout

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
204919
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/204919

Bronnen

Bron: Delaruelle S. & Van Doninck J. 2013: Proefsleuvenonderzoek aan de Vredestraat in Turnhout, Adak Rapport 92.
Type: literatuur
Datum: 2013
Toelichting: C.K.:Delaruell:2013ai

Bron: Delaruelle S. & Van Doninck J. 2014: Overzicht uitgevoerde projecten 2013.
Type: literatuur
Datum: 2014
Toelichting: C.K.:Delaruell:2014ad