Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Gent

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 205084   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/205084

Bronnen

Bron: Reyns N., Dierckx L. 2014: Archeologisch vooronderzoek Sint-Amandsberg (Gent)- Ombeekhof - Ombeekstraat, Rapporten All-Archeo 208, Bornem.
Type: literatuur
Datum: 2014
Toelichting: ck: reyns:2014al