Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
205151
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/205151

Bronnen

Bron: Van de Staey I. e.a. 2014: Prospectie met ingreep in de bodem aan de Holtstraat te Veldwezelt (Lanaken), Aron Rapport 206.
Type: literatuur
Datum: 2014
Toelichting: C.K.:VdStaey:2014ac

Bron: De Winter N. 2014: Excel met aardewerkanalyse van de prospectievondsten van Bart Van Camp en David Depraetere in kader van de ruilverkaveling
Type: archief
Datum: 2014