Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Riemst

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
205178
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/205178

Bronnen

Bron: Celis D. e.a. 2014: Prospectie met ingreep in de bodem te Lafelt, Meuleweg, Aron-rapport 199.
Type: literatuur
Datum: 2014
Toelichting: C.K.:Celis:2014aa