Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Wortegem-Petegem

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 205743   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/205743

Bronnen

Bron: De Maeyer W., Van Cauwenbergh S., Cherreté B. 2013: Wortegem-Petegem Diepestraat. Archeologisch vooronderzoek. April 2012, Solva Archeologie- rapport 29, Aalst.
Type: literatuur
Datum: 2013