Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Wortegem-Petegem

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
205743
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/205743

Bronnen

Bron: De Maeyer W., Van Cauwenbergh S., Cherreté B. 2013: Wortegem-Petegem Diepestraat. Archeologisch vooronderzoek. April 2012, Solva Archeologie- rapport 29, Aalst.
Type: literatuur
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Wortegem-Petegem [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/205743 (Geraadpleegd op )