Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Dendermonde

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
206258
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/206258

Bronnen

Bron: Reyns N., Bruggeman J. 2014: Archeologische opgraving Grembergen (Dendermonde)- Dokter Haekstraat 1-5, Rapporten All-Archeo bvba 195, Bornem.
Type: literatuur
Datum: 2014