Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Asse

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
206642
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/206642

Bronnen

Bron: De Beenhouwer, J. e.a., 2014. Resten van paalkuilen uit de midden-bronstijd. Archeologische prospectie met ingreep in de bodem in Asse aan de Veegang, Fodio Rapport 6, Wijnegem.
Type: literatuur
Datum: 2014
Toelichting: C.K.:Dbeenhouw:2014ad