Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Herentals

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
206797
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/206797

Bronnen

Bron: Claesen J.& Van de Konijnenburg R. 2015: Archeologische prospectie met ingreep in de bodem. Herentals-Hofkwartier, Archebo-rapport 2015/003.
Type: literatuur
Datum: 2015
Toelichting: C.K.:Claesen:2015ab