Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Diksmuide

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
206951
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/206951

Bronnen

Bron: Pype P., De Smaele B. 2015: Diksmuide Tuinwijke, ADEDE archeologisch rapport 44, Gent.
Type: literatuur
Datum: 2015