Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Mechelen

archeologische opgravingen
ID
207027
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/207027

Bronnen

Bron: Vandenberghe St. 1980: Het St.-Julianusgasthuis of Passantengodshuis. Historisch, bouwkundig en archeologisch onderzoek, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 83, 1979, 84-114.
Type: literatuur
Datum: 1980
Toelichting: C.K.:Vandenber:1980af