Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Wevelgem

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 207371   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/207371

Bronnen

Bron: Ryssaert C., Devroe A., Billemont J., Arckens M. 2015: Wevelgem- Vinkestraat. Proefsleuvenonderzoek i.o.v. VMSW, Deinze.
Type: literatuur
Datum: 2015