Gebeurtenis

Historische studie Scherpenheuvel-Zichem

historische studie
ID
207443
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/207443

Bronnen

Bron: Corens, K., 2001. Doen Brabant uytstak vrydoms's vaen wie zag ooit Sichem achterstaen? Vijf eeuwen geschiedenis van de stad Zichem (1134 - 1605). Licentiaatsverhandeling, K.U.Leuven
Type: literatuur
Datum: 2001
Toelichting: C.K.:Corens:2001aa