Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
207884
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/207884

Bronnen

Bron: Van de Staey, I. & Wesemael, E., 2015. Prospectie met ingreep in de bodem aan de Bogaardenstraat te Diest (Ezeldijksite), Aron-rapport 232
Type: literatuur
Datum: 2015
Toelichting: C.K.:VdStaey:2015ad