Gebeurtenis

Archeologische veldkartering Gooik

archeologische veldkartering
ID: 208195   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/208195

Bronnen

Bron: De Winter N. 2014: Excel met aardewerkanalyse van de prospectievondsten van Bart Van Camp en David Depraetere in kader van de ruilverkaveling
Type: archief
Datum: 2014