Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Antwerpen

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
208484
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/208484

Bronnen

Bron: Yperman W. e.a. 2015: Het archeologisch vooronderzoek aan de Ekstelaer te Deurne, Archeo-rapport 324.
Type: literatuur
Datum: 2015
Toelichting: C.K.:Yperman:2015ad