Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Lubbeek

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 209165   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/209165

Bronnen

Bron: Hoebreckx, M., Van de Staey, I. & Driesen, P., 2015. Prospectie met ingreep in de bodem te Tielt-Winge & Lubbeek, Verbindingsriolering Lubbeek Centrum fase 1, Tongeren: Aron bvba, ARON-rapport 256
Type: literatuur
Datum: 2015
Toelichting: C.K.:Hoebreckx:2015ac