Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Kroonveldlaan

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
209241
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/209241

Beschrijving

In januari 2015 voerde Monument Vanderkerckhove nv een proefsleuvenonderzoek uit ter hoogte van het plangebied. Hierbij zijn 14 werkputten aangelegd. Bij de prospectie is bewoning uit de metaaltijden aangesneden, waarbij de zuidelijke en de centrale zone geselecteerd zijn voor verder onderzoek. Ter hoogte van de zuidelijke zone is een concentratie van een twintigtal paalkuilen aan het licht gebracht. Daarnaast zijn verschillende grachtsegmenten aangesneden, die vermoedelijk deel uitmaken van de afbakening van een woonerf. Op basis van vorm, opvullen en vondsten worden de sporen algemeen in de metaaltijden gesitueerd. Ten slotte doorkruist een vijftal post- middeleeuwse grachtsystemen het plangebied en is de noordoostelijke zone grotendeels verstoort. 

Auteurs: Galle, Marit; Scheltjens, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Apers T. 2015: Archeologische prospectie St-Gillis-bij-Dendermonde Kroonveldlaan (prov. Oost-Vlaanderen). Basisrapport, Rapport 2015/07, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Opgraving Kroonveldlaan

Kroonveldlaan (Dendermonde)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kroonveldlaan (Dendermonde)
De meerderheid van de sporen betreft paalkuilen en kuilen dei wijzen op bewoning ter hoogte van het plangebied tijdens de metaaltijden. Daarnaast zijn ook talrijke greppels uit de metaaltijden alsook uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd vastgesteld, aangelegd voor de afvoer van water en het afbakenen van percelen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch vooronderzoek Kroonveldlaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/209241 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.