Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Antwerpen

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
209447
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/209447

Bronnen

Bron: Ryssaert C. e.a. 2014: Deurne -Eksterlaar, deelrapport 3. Archeologisch vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek langs Eksterlaar.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Ryssaert:2014ad


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Antwerpen [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/209447 (Geraadpleegd op )