Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Peer

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 209475   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/209475

Bronnen

Bron: Hoebreckx M. e.a. 2016: Prospectie met ingreep in de bodem aan de Monsheide te Peer, Rapport 262.
Type: literatuur
Datum: 2016
Toelichting: C.K.:Hoebreckx:2016aa