Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Peer

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 209540   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/209540

Bronnen

Bron: Hoebreckx M. e.a. 2016: Archeologische prospectie met ingreep in de bodem: Peer, Kwikstraat, Industrieterrein Bokt, Aron-rapport 264.
Type: literatuur
Datum: 2016
Toelichting: C.K.:Hoebreckx:2016ab