Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Dilsen-Stokkem

archeologische opgravingen
ID: 209552   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/209552

Bronnen

Bron: Bouma N. 2015: Een crematiegraf met bijgiften uit de Midden- of Late Ijzertijd langs een oude Maasmeander. Een archeologische opgraving aan het Kerkvoetpad te Dilsen-Stokkem, VEC Rapport 34.
Type: literatuur
Datum: 2015
Toelichting: C.K.:Bouma:2015ab