Gebeurtenis

Evaluerend terreinonderzoek Oostende

evaluerend terreinonderzoek
ID: 209697   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/209697

Bronnen

Bron: Zeebroek I. 2009: Archeologische prospectie met ingreep in de bodem - caming Oasis (perceel 295 F), Duinenweg 284, Raversijde, Intern verslag Onroerend Erfgoed, Brussel.
Type: literatuur
Datum: 2009