Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Nijlen

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 209711   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/209711

Bronnen

Bron: Cléda B. e.a. 2016: Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Nijlen - Klokkenlaan (Dorselvelden), Rapporten All-Archeo bvba 306.
Type: literatuur
Datum: 2016
Toelichting: C.K.:Cléda:2016ac