Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Lanaken

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 209766   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/209766

Bronnen

Bron: Celis D. e.a. 2016: Prospectie met ingreep in de bodem aan de Industrieweg te Lanaken (grenspaal 96, deel 2), Aron-rapport 274.
Type: literatuur
Datum: 2016
Toelichting: C.K.:Celis:2016ab