Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Beringen

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 209783   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/209783

Bronnen

Bron: Claesen J. e.a. 2013: Archeologische prospectie met ingreep in de bodem. Beringen, Bogaersveldstraat, BAAC Vlaanderen Rapport 76.
Type: literatuur
Datum: 2013
Toelichting: C.K.:Claesen:2013ac