Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Kortessem

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 210698   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/210698

Bronnen

Bron: Claesen J. e.a. 2015: Archeologische prospectie in de bodem - Kortessem, Omstraat, Archebo-rapport 2015/015.
Type: literatuur
Datum: 2015
Toelichting: C.K.:Claesen:2015ap