Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Tongeren

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 210700   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/210700

Bronnen

Bron: Devroe A. e.a. 2015: Archeologische prospectie met ingreep in de bodem - Tongeren, Oude Kerkhofweg-Bilzersteenweg, Archebo-rapport 2015/011.
Type: literatuur
Datum: 2015
Toelichting: C.K.:Devroe:2015ad