Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Boterstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
210766
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/210766

Beschrijving

Dit proefsleuvenonderzoek is gebeurd naar aanleiding van verkaveling van een groenzone langsheen de Boterstraat. 

Enkele van de obstakels op het terrein zijn enerzijds een brede gracht afgezet met prikkeldraad en een landmeting waarvoor sleuf 7 diende te worden onderbroken. Op het centrale en zuidelijke deel van het terrein konden enkele vooropgestelde sleuven niet worden aangelegd door enerzijds de uitgegraven fundering van een villa, de aanwezigheid van bebouwing en bouwpuin, diepe geulen als gevolg van werftransport, een afgesloten maar nog waterhoudende leiding. Dit alles gecombineerd met nog lokale verstoringen van het bodemarchief en het genoodzaakt rekening houden met de mogelijke locaties van de geplande woningen en riolering hadden tot gevolg dat slechts een totaal aan 21 sleuven zijn aangelegd, ofwel respectievelijk 10% van het terrein.

Auteurs: Galle, Marit; Vanhoutte, Christof
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Vanhoutte C., Bartholomieux B. 2016: Archeologische opgraving Ardooie Boterstraat (prov. West- Vlaanderen). Basisrapoort conceptversie.
Type: literatuur
Datum:

Bron: VANHOUTTE C. 2018: Archeologische prospectie Ardooie Boterstraat (prov. West-Vlaanderen). Basisrapport. Monument Vanderkerckhove, Rapport 2018/08. Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Boterstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/210766 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.