Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Borsbeek

archeologische opgravingen
ID: 210931   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/210931

Bronnen

Bron: De Smaele B. & Pieters H. 2016: Archeologisch vlakdekkend onderzoek langs de Krijgsbaan te Deurne/Borsbeek, rapportage van de onderzoeksresultaten va, fase 1 van het vlakdekkend onderzoek, Adede Archeologisch Rapport 55.
Type: literatuur
Datum: 2016
Toelichting: C.K.:DeSmaele:2016aa