Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Ham

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 210960   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/210960

Bronnen

Bron: Claesen J. e.a. 2016: Archeologische prospectie met ingreep in de bodem - Ham, Processiestraat, Archebo-rapport 2015/021.
Type: literatuur
Datum: 2016
Toelichting: C.K.:Claesen:2016ab