Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Hasselt

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 211013   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/211013

Bronnen

Bron: De Nutte G. & Simons R. 2015: Diesterstraat te Hasselt. Archeologisch bureauonderzoek, proefputten, proefsleuven en landschappelijke boringen, Condor Rapporten 208.
Type: literatuur
Datum: 2015
Toelichting: C.K.DeNutte:2015ab