Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Maaseik

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 211043   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/211043

Bronnen

Bron: De Nutte G. e.a. 2016: Leemhoek fase 2 en 3, Maaseik (gemeente Maaseik). Archeologisch vooronderzoek door middel van karterende boringen en proefsleuven, Condor Rapporten 209.
Type: literatuur
Datum: 2016
Toelichting: C.K.:DeNutte:2016ab