Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Beveren

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
212017
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/212017

Bronnen

Bron: DE PUYDT M., VAN NESTE T. 2017: Archeologienota Melsele- Schaarbeekstraat. Prospectie met ingreep in de bodem, Rapporten van Erfpunt- Cel Onderzoek 17, deel 2, Sint-Niklaas.
Type: literatuur
Datum: 2017


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Schaarbeekstraat (Beveren)