Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Dendermonde

archeologische opgravingen
ID
21404
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/21404

Bronnen

Bron: Vervoort R. 2007: Archeologisch onderzoek naar het Birgittinessenklooster, Cronycke. Mededelingenblad van de Oudheidkundige Kring van Dendermonde, jaargang 23, september 2007, 7-10.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Vervoort:2007a

Bron: Vervoort R. 2007:Dendermonds Archeologisch Team vindt resten van Brigitinessenklooster, www.archeonet.be
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:Vervoort:2007b


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologische opgravingen Dendermonde [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/21404 (Geraadpleegd op )