Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Kinrooi

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
214310
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/214310

Bronnen

Bron: CLAEYS S. & DE SMAELE B. 2017: Verslag van resultaten van het proefsleuvenonderzoek te Keyersstraat, Kinrooi (Limburg), ADEDE archeologisch rapport 165, Gent.
Type: literatuur
Datum: 2017


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Keyersstraat (Kinrooi)