Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Kinrooi

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
214310
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/214310

Bronnen

Bron: CLAEYS S. & DE SMAELE B. 2017: Verslag van resultaten van het proefsleuvenonderzoek te Keyersstraat, Kinrooi (Limburg), ADEDE archeologisch rapport 165, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Keyersstraat (Kinrooi)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Kinrooi [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/214310 (Geraadpleegd op )