Gebeurtenis

Vooronderzoek Budastraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
214946
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/214946

Bronnen

Bron: PRAET M. & PYPE P. 2017: Archeologische evaluatie van het bodemarchief tussen de Budastraat, Dam en Korte Kapucijnenstraat te Kortrijk. Archeologienota. ABO Archeologische Rapporten 556 (ongepubliceerde archeologienota), Gent.
Type: literatuur
Datum: 22-12-2017


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Budastraat 30 (Kortrijk)
Deze opgraving kwam tot stand naar aanleiding van het herbouwen van een beddenhuis met +/- 35 kamers en een uitbreiding van de bestaande kelder inclusief een nieuw logistiek liftgebouw aan de Dam. Hierbij werden enkele muurstructuren uit de 15de en 17de eeuw aangetroffen.