Gebeurtenis

Vooronderzoek Budastraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
214946
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/214946

Bronnen

Bron: PRAET M. & PYPE P. 2017: Archeologische evaluatie van het bodemarchief tussen de Budastraat, Dam en Korte Kapucijnenstraat te Kortrijk. Archeologienota. ABO Archeologische Rapporten 556 (ongepubliceerde archeologienota), Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Budastraat 30 (Kortrijk)
Deze opgraving kwam tot stand naar aanleiding van het herbouwen van een beddenhuis met +/- 35 kamers en een uitbreiding van de bestaande kelder inclusief een nieuw logistiek liftgebouw aan de Dam. Hierbij werden enkele muurstructuren uit de 15de en 17de eeuw aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Budastraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/214946 (Geraadpleegd op )