Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Oudenburg

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
215056
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/215056

Bronnen

Bron: Pedro Pype, Jan Coenaerts, Emmy Nijssen & Irene Jansen 2017: Archeologische evaluatie van het bodemarchief te Westkerke Blekerijstraat, Oudenburg (West-Vl.). ABO archeologische rapporten 452, Gent.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: archeologienota


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Wevershoek (Oudenburg)
Naar aanleiding van de geplande verkaveling op een plein gelegen op de hoek van de Blekerijstraat en Pardoenstraat in Westkerke, werd een archeologische opgraving uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Oudenburg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/215056 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.