Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Lazerijstraat-Trompetweg

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
215136
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/215136

Beschrijving

Volgende kaarten werden in het kader van het bureauonderzoek geraadpleegd: de topografische kaart, de bodemkaart, de bodemerosiekaart, de bodemgebruikskaart, de quartair geologische kaart, de tertiair geologische kaart en Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (AGIV). Voor het projectgebied bestaat geen geomorfologische kaart. Wel werd een beknopte geomorfologische beschrijving in het toelichtingsboekje bij de Quartairgeologische kaart. Deze beschrijving werd eveneens doorgenomen.

Om een inzicht te bekomen in de reeds gekende archeologische waarden binnen het onderzoeksgebied en zijn directe omgeving werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd. Voor zover voorhanden werd gebruik gemaakt van verschillende publicaties die betreffende archeologische vondsten en uitgevoerde opgravingen in de omgeving verschenen. Via het Geoportaal van Onroerend Erfgoed werden eveneens de inventaris van de beschermde archeologische sites, de inventaris van vastgestelde archeologische zones en de inventaris van gebieden waar geen archeologie te verwachten valt, geraadpleegd.

Voor het recentere verleden van het studiegebied werden verschillende historische kaarten bestudeerd: De Villaretkaart (1748), de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgemaakt op initiatief van Graaf de Ferraris (1771-1778), de Atlas der Buurtwegen (1842) en de Vandermaelenkaart (1846-1854). Deze kaarten werden geraadpleegd via de website Geopunt.be. Via de website Cartesius.be werden de topografische kaarten uit 1873, 1904, 1939, 1969 en 1981 en 1989 opgemaakt door het Nationaal Geografisch Instituut en zijn voorgangers, bestudeerd. Ook werden de luchtfoto’s van 1971 en 1995, die eveneens via de website Geopunt.be (AGIV) ontsloten zijn, geraadpleegd.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 10 en 11 juli 2017. Onmiddellijk na registratie werden de proefsleuven gedicht omwille van veiligheidsoverwegingen.

Conform de melding werd er uitgegaan van 6 parallelle proefsleuven met NO-ZW oriëntatie bij de aanleg. Twee van deze sleuven werden onderbroken door het centraal gelegen bosje en werden bijgevolg als aparte proefsleuven beschouwd (SL3-4 en SL6-8). In het totaal werden er dus 8 parallel lopende NO-ZW georiënteerde sleuven aangelegd. De afstand tussen de proefsleuven bedroeg 13m (van middenpunt tot middenpunt). De proefsleuven zijn 2 m breed. Tussen SL2 en 5 werden twee kijkvensters aangelegd. Een derde kijkvenster werd aangelegd ter hoogte van SL4.

In totaal werd op deze wijze 10,8 % (895 m²) van de totale oppervlakte (8878 m²) van het onderzoeksgebied onderzocht of 17,9 % van de toegankelijke oppervlakte (ca. 4998 m²).

Auteurs: Vervoort, Thomas; Hoebreckx, Maxim
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: HOEBRECKX e.a. M. 2017: Archeologienota. Herk-de-Stad, Lazerijstraat-Trompetweg. Bouw van een buitenschoolse kinderopvang. ARON rapport 451, Tongeren.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:
Toelichting: archeologienota

Bron: HOEBRECKX M., VANHAENRODE W. & DRIESEN P. 2017: Prospectie met ingreep in de bodem aan de Trompetweg-Lazarijstraat te Herk-De-Stad: Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de stad Herk-de-Stad, Aron-rapport 512, ARON bvba, Archeologisch Projectbureau, Tongeren, 62.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lazerijstraat, Trompetplein (Herk-de-Stad)
Er werden 26 sporen aangetroffen in het onderzoeksgebied. Tijdens het onderzoek werden er 7 vondstnummers geregistreerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Lazerijstraat-Trompetweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/215136 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.