Gebeurtenis

Archeologische opgraving De Weermuur fase 2

dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
215202
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/215202

Beschrijving

Tijdens de archeologische opgraving werd een oppervlakte van ca. 3050 m² onderzocht. Het terrein werd opgegraven in 3 werkputten en 3 vlakken.
Het eerste vlak werd aangelegd tussen 27.85 en 27.43 m +TAW. Het tweede en derde vlak werden respectievelijk aangelegd tussen 27.43 en 27.02 m + TAW en 26.95 en 26.38 m + TAW.

Zowel de houtstalen van de fundering van de loopgraaf/approche, de fundering van de weertoren als het vermoedelijke dakgebinte van de toren, werden voorgelegd aan Van Daalen Dendrochronologie, dit om na te gaan of het materiaal een mogelijke datering van de structuren kon opleveren. Geen enkel van de stalen had evenwel voldoende jaarringen om voor onderzoek in aanmerking te komen.

Tevens werd één houtskoolstaal genomen van het loopniveau in de loopgraaf/approche. Er werd evenwel beslist geen C14-datering te laten uitvoeren op deze stalen. Het in deze stalen aanwezig houtskool is immers niet noodzakelijk van dezelfde ouderdom als de periode waarin de laag tot stand kwam. Bovendien is deze laag allicht te jong om een bruikbare datering te bekomen.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Bronnen

Bron: CLAESEN J., VAN GENECHTEN B., AUDENAERT E., BOUCKAERT K. VERBEELEN G. & DOUCET A. 2021: Eindverslag Zoutleeuw - Ravelijn, ARCHEBO – RAPPORT 2018D282, Kortenaken.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

De Weermuur (Zoutleeuw)
Naar aanleiding van een verkaveling vond een eerst het proefsleuvenonderzoek Ravelijn plaats. In 2 fasen werd het terrein nadien opgegraven. Dit is fase 2.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologische opgraving De Weermuur fase 2 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/215202 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.