Gebeurtenis

Toevalsvondst Mechelen Sint-Janskerk

archeologische opgravingen, toevalsvondsten
ID
215241
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/215241

Beschrijving

De werken omvatten de aanleg van twee warmtecollectoren in de ’Sacramentskapel’ van de SintJanskerk. Hiervoor werd tegen de binnenkant van de noordelijke buitenmuur van de kerk een zone van ca. 8,2m op 1,2m open gegraven. Op de plaats waar de collectoren dienden geplaatst te worden was
de voorziene diepte van uitgraving ca. 1,2m, in de rest van de put slechts enkele decimeter. De put van de oostelijke collector was reeds gegraven, waarbij geen relevante archeologische structuren werden opgeruimd. Bij de aanleg van de westelijke collectorput kwam de grafkelder aan het licht.

Bron     : MEYLEMANS E., COUSSERIER K. & VAN LAECKE J. 2020: Een toevalsvondst in de Sint-Janskerk in Mechelen. Eindverslag van een archeologische toevalsvondst, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 160, Brussel.
Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Bronnen

Bron: MEYLEMANS E., COUSSERIER K. 2018: Een toevalsvondst in de Sint-Janskerk in Mechelen. Archeologierapport van een archeologische toevalsvondst, Brussel.
Type: literatuur
Datum:

Bron: Melding toevalsvondst ID 211
Type: vondstmelding
Datum:

Bron: MEYLEMANS E., COUSSERIER K. & VAN LAECKE J. 2020: Een toevalsvondst in de Sint-Janskerk in Mechelen. Eindverslag van een archeologische toevalsvondst, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 160, Brussel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Janstraat (Mechelen)
Onderzoek naar aanleiding van de aanleg van warmtecollectoren, waarbij o.a. een grafkelder werd aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Toevalsvondst Mechelen Sint-Janskerk [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/215241 (Geraadpleegd op )