Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Rijkevorsel Molenakkers

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
216516
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/216516

Beschrijving

Het terrein is onderzocht geweest door middel van 41 sleuven en zes kijkvensters. In totaal werd 4130 m² onderzocht. 

Auteurs: Van Kerkhoven, Inne
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Van Kerkhoven I. e.a. 2015: Molenakkers, Rijkevorsel. Archeologisch vooronderzoek door middel van proefsleuven, Condor Rapporten 188.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: C.K.:VKerkhove:2015ae


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bergsken, Molenakkers, Spiekerstraat (Rijkevorsel)
Binnen het plangebied zijn er sporen en vondsten aangetroffen die in verschillende perioden gedateerd kunnen worden vanaf de late bronstijd tot en met de middeleeuwen. Archeologische sporen werden over het gehele plangebied aangetroffen met de grootste concentratie in de oostelijke helft. De sporen bestaan voornamelijk uit greppels en paalkuilen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Rijkevorsel Molenakkers [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/216516 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.