Gebeurtenis

Vooronderzoek Ouden Herreweg

waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek, bureauonderzoek
ID
217204
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/217204

Bronnen

Bron: CORNELIS L., 2016: Archeologienota Asper, Ouden Herreweg, DEEL 2: Verslag van Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 327, Gent.
Type: literatuur
Datum:

Bron: CLAUS A., PERDAEN Y. & WOLTINGE I. 2018: Nota Asper, Ouden Herreweg Verslag van Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 715, Bassevelde
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Opgraving Ouden Herreweg

Ouden Herreweg (Gavere)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ouden Herreweg (Gavere)
In het plangebied aan de Ouden Herreweg in Asper (Gavere) wordt een verkavelingsproject gepland. De opgraving vond plaats als een tweeledig onderzoek: een steentijdopgraving en een vlakgraving. Tijdens het steentijdonderzoek werden 5554 stuks vuursteen aangetroffen. Uit de vlakgraving werden sporen aangetroffen uit de ijzertijd/Romeinse periode, de late middeleeuwen en nieuwe tijd. De vondsten uit de vlakopgraving zoals productieslakken wijzen op een artisanale zone.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Ouden Herreweg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/217204 (Geraadpleegd op )