Gebeurtenis

Archeologische opgravingen Hoogstraten

radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
217413
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/217413

Beschrijving

In opdracht van ICN Development bvba heeft het Vlaams Erfgoed Centrum bvba een archeologische opgraving uitgevoerd voor het plangebied Minderhout, Hooiopper. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een voorgenomen verkaveling. De vlakdekkende opgraving volgde op een eerder uitgevoerd bureauonderzoek en een nota bestaande uit een boor- en proefsleuvenonderzoek. Het onderzoeksgebied bevond zich net ten noorden van het centrum van Minderhout, ter hoogte van Hooiopper, en werd begrensd door bewoning langs de Desmedtstraat, Beemden en Hooiopper. Het terrein was voorafgaand aan het archeologisch onderzoek in gebruik als grasland waarop enkele kleine bijgebouwen stonden. De oppervlakte van het plangebied bedroeg 3.558 m². Op basis van de gegevens uit het archeologische vooronderzoek werd het volledige gebied geselecteerd voor een vlakdekkende opgraving.

Voorafgaand aan de opgraving is een puttenplan opgesteld waarbij het plangebied verdeeld werd over vijf westzuidwest-oostnoordoost georiënteerde werkputten. De drie middelste werkputten hebben een breedte tussen circa 16,5 en 19,5 m. De twee buitenste hebben een breedte van circa 9,5 m omdat hier de grond maar aan één zijde gestockeerd kon worden. De werkputten lopen telkens over de gehele breedte van het terrein. Op deze manier zijn de werkputten groot genoeg om een overzichtelijk ruimtelijk beeld over de situatie te scheppen. In totaal is een oppervlakte van 3.151,5 m² onderzocht.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: Jennes N. (red.) 2018: Nederzettingssporen uit de Brons- en ijzertijd in een dynamisch dekzandlandschap. Een archeologische opgraving te Hooiopper, Minderhout, VEC Rapport 76.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:
Toelichting: C.K.:Jennes:2018aa


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hooiopper (Hoogstraten)
Tijdens het vlakdekkend onderzoek werd een nederzetting aangetroffen die op basis van het vondstmateriaal en radiokoolstofdateringen werd gedateerd vanaf de late bronstijd tot aan de overgang tussen de vroege en midden-ijzertijd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologische opgravingen Hoogstraten [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/217413 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.