Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Tongeren

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
217583
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/217583

Bronnen

Bron: Reygel P. 2018: Nota Tongeren, Achttiende Oogstwal - Elfde Novemberwal Bouw van een appartementencomplex met ondergrondse parking. Deel 1 : Verslag van resultaten, Tongeren. https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/8279
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Achttiende - Oogstwal 6, 10 (Tongeren)
Het onderzoeksgebied was in de Romeinse periode nog net binnen de 2de-eeuwse Romeinse stad gelegen, maar het lag zeker buiten de 4de-eeuwse stadskern. Het was ook vlak tegen de middeleeuwse stadswal gelegen die uit de 13de eeuw dateert. De vroegste vondsten zijn Avauciamunten uit het loopniveau dat dateert van het moment dat de stad werd gesticht. Bij deze fase hoort ook een greppel. In het zuiden van de site werd een Romeinse pottenbakkersoven aangetroffen waarin reducerend aardewerk en terra nigra geproduceerd werd. In de buurt van de oven werden 2 waterputten aangetroffen. Verder zijn er nog rituele deposities herkend. In een van de uitgraafkuilen van een paal werd een scherf in terra sigillata gevonden met een militaire scène, uitgehakt uit een versierde kom. Ook deze paalkuilen konden niet vastgesteld worden in het zuiden van de werkput. In een andere kuil werd op de bodem een volledige beker in gebronsd aardewerk neergezet.Daarnaast werden in de kuil fragmenten van een gezichtspot aangetroffen (waaruit enkel de afbeelding van het gezicht werd gehakt), een haarnaald in de vorm van een hand die een parel vasthoudt, en resten van varken en gevogelte. Na het eerste kwart van de 2de eeuw lijkt er op de site niet veel activiteit meer te hebben plaatsgevonden. Mogelijk is dat in verband te brengen met het bouwen van de 2de-eeuwse stadsomwalling. Aan de oostelijke rand van de werkput werd plaatselijk een dunne kiezellaag vastgesteld. Het aardewerk uit de kiezellaag dateert uit de 2 de eeuw. De laag werd geïnterpreteerd als een verhard pad. Mogelijk was het een pad langs de 2de -eeuwse stadsomwalling.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Tongeren [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/217583 (Geraadpleegd op )