Gebeurtenis

Asse Toevalsvondstdossier 248

archeologische opgravingen
ID
217762
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/217762

Beschrijving

Archeologische opgraving naar aanleiding van een toevalsvondst.

Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  : 07-01-2021

Bronnen

Bron: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologierapporten/249
Type: literatuur
Datum: 2018

Bron: MOENS J., DE GROOTE K., LENTACKER A., DEFORCE K., COOREMANS B., JANSEN J., VAN KAMPEN J. 2020: Middeleeuwse en postmiddeleeuwse sporen aan de Markt te Asse (Vlaams-Brabant) Eindverslag van een toevalsvondst, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 140, Brussel.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kattestraat (Asse)
r werd een relatief groot aantal sporen aangetroffen. Een deel hiervan was (sub)recent muurwerk en is niet verder onderzocht. De overige sporen omvatten kuilen, (mogelijke) paalkuilen, enkele greppelrestanten en een walgracht, voornamelijk te situeren in de late middeleeuwen.