Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
217861
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/217861

Bronnen

Bron: Depraetere D. 2016: Waarderend archeologisch onderzoek op drie Gallo-Romeinse sites binnen het ruilverkavelingsgebied Willebringen. Site Mellenberg (Kumtich-Tienen), site Meer (Meldert-Hoegaarden), site Wiederveld (Willebringen-Boutersem). Archeologisch Rapport VLM/Vl-Bra/2016-06, Leuven
Type: literatuur
Datum:

Bron: Depraetere D. 2015: Waarderend proefsleuvenonderzoek op drie Gallo-Romeinse sites binnen de ruilverkaveling Willebringen, in H. Degryse (red), Archeologie 2014. Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant, 2015: 38-39.
Type: literatuur
Datum:

Bron: Depraetere D; 2018: Resultaten van waarderend proefsleuvenonderzoek op drie Gallo-Romeinse sites binnen het ruilverkavelingsgebied Willebringen - sites Mellenberg, Meer en Wiederveld, Archeologie 2018. Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant, 18-25
Type: literatuur
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/217861 (Geraadpleegd op )