Gebeurtenis

Archeologische opgraving Kastanjedreef

zaden- en vruchtenonderzoek, archeozoölogisch onderzoek, metaaldetectie, toevalsvondsten, archeologische opgravingen
ID
217968
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/217968

Beschrijving

Het terrein van ca. 1950 m² werd onderverdeeld in 3 lange rechthoekige werkputten. De 2 uiterste werkputten waren 60,50 X 10 m en werden eerst opgegraven. Als laatste werd de middelste werkput van 60,50 m lang en 12 m breed onderzocht.

In een beperkte zone van werkput 2 en 3 werd een tweede vlak aangelegd. Op de plaats van een kleine depressie in het landschap was Romeins colluvium aanwezig, waarin in de Romeinse tijd opnieuw kuilen werden gegraven. Onder dit colluvium kwamen oudere Romeinse sporen tevoorschijn. We namen zeefstalen uit de sporen waarin ook houtskool aanwezig was.

Auteurs: Martens, Marleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Vynckier G. 2018: "Van West naar Oost": archeologische toevalsvondsten in Vlaams-Brabant in 2018. Archeologie 2018. Recent archeologisch onderzoek in Vlaam-Brabant, p. 34-44
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:

Bron: MARTENS M., VYNCKIER G. & VAN LAECKE J. 2019: Elewijt Kastanjedreef Noordwestelijke rand van de vicus. Archeologierapport van een toevalsvondst, Agentschap OE, Brussel.
Type: literatuur
Datum:

Bron: MARTENS M. e.a. 2022: Elewijt, Kastanjedreef. De noordwestelijke rand van de vicus. Eindverslag van een toevalsvondst, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 218, Brussel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kastanjedreef 23 (Zemst)
Bij het klaar maken van het terrein voor een nieuwe verkaveling vond de melder een aantal Romeinse scherven. De toevalsvondst werd gemeld aan Onroerend Erfgoed.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologische opgraving Kastanjedreef [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/217968 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.