Gebeurtenis

Vooronderzoek Rijselseweg 80

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
218147
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/218147

Bronnen

Bron: VAN DEN NOTELAER, D., DE ROECK, W., 2018: Rijselseweg 80, Ieper Een nota van het uitgesteld traject (Vooronderzoek met ingreep in de bodem: proefsleuven), Brugge
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Opgraving Rijselseweg 80

Rijselseweg 80 (Ieper)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Rijselseweg 80 (Ieper)
Tijdens de opgraving zijn in totaal 135 sporen geregistreerd. Ze kunnen voornamelijk worden toegewezen aan de Late Middeleeuwen en de Nieuwste Tijd. De sporen uit de Nieuwste tijd betreffen voornamelijk restanten van het huis uit de 19e eeuw dat op het plangebied stond en sporen uit de Eerste Wereldoorlog. De sporen uit de Late Middeleeuwen omvatten grondsporen zoals kuilen, paalkuilen of greppels. Het onderscheid tussen beide fasen is duidelijk waar te nemen doordat er tussen de twee fasen een dik antropogeen ophogingspakket bevond. De vondsten geassocieerd bij deze contexten ondersteunen deze datering. Naast sporen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwste Tijd werd er ook een beperkt aantal contexten uit de Nieuwe Tijd aangesneden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Rijselseweg 80 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/218147 (Geraadpleegd op )